Παρουσιάσεις - Video
Εκπαιδευτικό Υλικό

Video - Εκτίμηση λειτουργικής ικανότητας Ασθενών

Ισοκινητική Δυναμομέτρηση - κάτω άκρα

Ισοκινητική Δυναμομέτρηση - κορμός

Sit to Stand

Sit to Reach