Επιστημονικά Υπεύθυνη
 • Kouidi

  Καθηγήτρια Αθλητιατρικής ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

  Καρδιολόγος

  Διευθύντρια Εργαστηρίου Αθλητιατρικής

  Τ: 2310992189, 6937040265
Επιστημονικό Προσωπικό

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 • Γεωργία Κουκουβού
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Διδάκτωρ Ανθρώπινης Απόδοσης & Υγείας
 • Ερασμία Κωνσταντινίδου
  Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Διδάκτωρ Ανθρώπινης Απόδοσης & Υγείας
 • Όλγα Καγιόγλου
  Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
 • Βασιλική Μίχου
  Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
 • Ελένη Ζαγγελίδου
  Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
 • Έφη Δερβισοπούλου
  Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ
 • Δημήτριος Δέρβας
  Ιατρός Γενικής Ιατρικής
 • Παναγιώτα Σωτηρίου
  Καρδιολόγος - Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Εξοπλισμός Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Αθλητιατρικής έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

 • υπερηχοκαρδιογράφους Doppler
 • μονάδα δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας
 • μονάδα πληθυσμογραφίας
 • φορητές συσκευές 24ωρης συνεχούς καταγραφής καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης
 • ηλεκτροκαρδιογράφους
 • σπιρόμετρα
 • εργοσπιρόμετρα
 • δαπεδοεργόμετρα ρυθμιζόμενης ταχύτητας & κλίσης
 • μηχανικά κυκλοεργόμετρα
 • βαθμιδοεργόμετρα
 • σύστημα ευαισθησίας τασεοϋποδοχέων ( δοκιμασία ανάκλισης - TILT Test)
 • σύστημα φωτομετρικής ανάλυσης αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων

Διενέργεια Εξετάσεων

Παρέχεται η δυνατότητα εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, όπως:

 • δοκιμασία κόπωσης και εργοσπιρομέτρησης
 • έλεγχος ανατομίας και λειτουργίας της καρδιάς κατά την ηρεμία και στη διάρκεια άσκησης με υπερήχους
 • έλεγχος λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος σε ηρεμία και στη διάρκεια άσκησης
 • 24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και της διακυμάνσεως της αρτηριακής πίεσης
 • σύστημα ελέγχου της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability), του κύματος Τ (T wave alternans) και των όψιμων μεταδυναμικών
 • e-health εφαρμογές