ΣυνέConferencesδρια
Scientific Activity
13 Οκτωβρίου 2020
Ημερίδα: «Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο»

VIDEO - Συμπόσιο "Ποιότητα ζωής στη Χ.Ν.Ν." 2017

  Επιστημονικά Συμπόσια

 • 2019
  Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική και την Νεφρολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
 • 2018
  Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
 • 2017
  Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα 'Ποιότητα Ζωής στη ΧΝΝ' σε συνεργασία με την Α’ Παθολογική Κλινική Ιατρικής ΑΠΘ και την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ
 • 2006
  Συμπόσιο: 'Η Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Παροχή Υπηρεσιών για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής' στο πλαίσιο του θεματικού δικτύου έρευνας 'Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις'

  Πανελλήνια Συνέδρια

 • 2009
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή 'Σύγχρονος Τρόπος Ζωής και Πρόληψη Καρδιαγγειακών και Μυοσκελετικών Παθήσεων' σε συνεργασία με το Ελληνικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής και την Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Β. Ελλάδος
 • 2007
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Σύγχρονος Τρόπος Ζωής και Πρόληψη Παθήσεων'

  Διεθνή Συνέδρια

 • 2009
  5ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
 • 2006
  4ο Διεθνές Συνέδριο 'Παράγοντες Κινδύνου και Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Νόσο' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
 • 2004
  3ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
 • 2002
  2ο Διεθνές Συνέδριο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. το Δήμο Θεσσαλονίκης το ΚΑΠ-ΠΑ 2000
 • 1998
  1ο Διεθνές Συμπόσιο 'Ποιότητα Ζωής στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια' σε συνεργασία με την Α΄Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.

  Επιστημονικές Ημερίδες

 • 2008
  6η Επιστημονική Ημερίδα 'Ποιότητα Ζωής με Άσκηση και Διατροφή' σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν. 'Παπαγεωργίου' το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Επιχείρηση Αθλητισμού
 • 2007
  Πανελλήνιο Συνέδριο 'ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ από την πρόληψη …στην αποκατάσταση' σε συνεργασία με τη Διαβητολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
 • 1999
  Επιστημονική Ημερίδα 'Άσκηση και Ποιότητα Ζωής σε Χρόνιες Παθήσεις'